Đăng nhập

Đăng nhập

Hỗ trợ mua hàng

0938 088 330 -

 0938 886 144

Hỗ trợ

24/7

Use for: MG6170/6270/8170/8270
240.000đ
Solenoid MF4122/4150/4320D/4350D
220.000đ
Tách giấy DF MF4150/4350D
220.000đ
Thanh dẫn giấy ra bản gốc L220/295
220.000đ
Dùng cho máy iP3000/4000/5000/6500/
MP730/760/780
220.000đ
Bạc đạn sấy IR3570/4570
210.000đ
Bánh xe lấy giấy dưới iR2016 iR2020 iR2018 iR2022
3.200.000đ
210.000đ
Bánh xe khay tay IR3530/4570/3035/3570(FB1-8581)
3.200.000đ
210.000đ
Bánh xe nhặt giấy IR2020/2016/2318L/2420
210.000đ
MOTOR STEPPING DC 24V Fax L120/140
210.000đ
Chốt đỡ panel MF4122/4150/4320D/4350D (Stay,reader)
210.000đ
SOLENOID PICKUP MF4122/4150/MF4320D/4350D
210.000đ
Sử dụng cho iR2230 iR3530 iR3570 iR4570 iR3245...
200.000đ
Bạc phíp rulo ép IR2016/2020/2318/2420
200.000đ
Bạc phíp rulo ép IR2016/2020/2318/2420
200.000đ
PRE-EXPOSURE LAME IR2200/3300
200.000đ
 
Go to top