Đăng nhập

Đăng nhập

Hỗ trợ mua hàng

0938 088 330 -

 0938 886 144

Hỗ trợ

24/7

Main controller PCB Ass"y MF4450
2.850.000đ
Video controller PCB LBP3300
2.800.000đ
video controller board LBP2900
1.100.000đ
MAIN CONTROLLER PCB ASSEMBLY LBP3250
980.000đ
Main controller pcb LBP3050
1.380.000đ
Main controller PCB ass''y D520
2.450.000đ
Board sub cao áp MF5650/5750/5770
980.000đ
Board SCNT MF4350D
3.500.000đ
2.850.000đ
Scanner laser MF4122/4150/4320D/4350D
1.350.000đ
Board DCNT MF4320D/4350D
1.280.000đ
MAIN FORMATER CANON LBP3010
1.370.000đ
Board cao áp MF4122/4150/4320D/4350D
1.160.000đ
Board DCNT MF4122/4150
1.280.000đ
Film sấy MF4122/4150/4320D/4350D
980.000đ
Tách giấy cassette MF4122/4150/4320D/4350D
340.000đ
VIDEO CONTROLLER PCB ASS"Y LBP3500
2.580.000đ
VIDEO CONTROLLER PCB ASSY LBP3500
2.480.000đ
Tách giấy DF MF4150/4350D
220.000đ
 
Go to top