• KD-Bán-Cho thuê máy Photocopy
  • 0937 736 711
  • 0938 886 144
 • KD Máy In-Fax-Scan
 • KD Vật tư-Linh kiện
 • Kỹ thuật Máy Photo
  • 0907 342 256
  • 0938 36 00 88
  • 0909 108 778
  • 0909 828 428
 • KT Máy in, Fax, DR
  • 0909 148 108
 • KT Máy in khổ lớn
  • 0936 232 300
  • 0906 340 001
Đăng nhập

Đăng nhập

Hỗ trợ mua hàng

0938 088 330 -

 0938 886 144

Hỗ trợ

24/7

Máy photocopy cho thuê

Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:
Giá thuê: 1.300.000
Đặt cọc : 10.000.000
Miễn phí: 5000 bản in
Photocopy + in mạng + Scan màu.
Tốc độ: 25 trang /phút
1.800.000đ
1.300.000đ
Giá thuê: 2.000.000
Đặt cọc:15.000.000
Miễn phí:5000 bản
Photocopy + in mạng + scan màu
Tốc độ: 51 trang /phút
2.800.000đ
2.000.000đ
Giá thuê: 1.700.000
Đặt cọc: 15.000.000
Miễn phí: 50000 bản in
Photocopy + in mạng + scan màu
Tốc độ: 45 trang /phút
2.400.000đ
1.700.000đ
Giá thuê: 400.000
Đặt cọc: 2.000.000
Miễn phí: 3000 tờ.
Tốc độ: 16 trang/phút
COpy - in mạng
400.000đ
Giá thuê: 450.000
Đặt cọc: 2.000.000
Miễn phí: 3000 tờ.
Tốc độ: 18 trang/phút
COpy - in mạng
450.000đ
Giá thuê :1.000.000
Đặt cọc : 5.000.000
Miễn phí: 5000 trang
Copy + in mạng + Scan màu
Tốc độ: 25 trang/phút
Màn hình cảm ứng tiếng việt.
1.500.000đ
1.000.000đ
Phí thuê: 1.100.000
Đặt cọc: 5.000.000
Miễn phí : 5000 bản
Photocopy + in mạng + Scan màu
Tốc độ : 30 trang/phút
1.700.000đ
1.100.000đ
Giá thuê: 1.400.000
Đặt cọc: 10.000.000
Miễn phí: 5000 bản in
Photocopy + in mạng + Scan màu
Tốc độ 45trang /phút
1.800.000đ
1.400.000đ
Giá thuê : 700.000
Miễn phí: 5000 trang
Đặt cọc: 3.000.000
Tốc độ: 28 trang/phút
Copy - in mạng - scan to email/folder (trắng đen)
700.000đ
Giá thuê: 1.000.000
Đặt cọc: 5.000.000
Miễn phí: 5000 bản chụp
Tốc độ: 45 trang/phút
COpy + In mạng + Scan màu
1.000.000đ
Giá thuê: 700.000
Đặt cọc: 3.000.000
Miễn phí: 5000 tờ.
Tốc độ: 35 trang/phút
COpy - in mạng- scan trắng đen
900.000đ
700.000đ
Giá thuê : 900.000
Miễn phí: 5000 trang
Đặt cọc: 4.000.000
Tốc độ: 45 trang/phút
Copy - in mạng - scan to email/folder (trắng đen)
900.000đ
 
Go to top